veiligheid in behandelcontext

 

Veel hulpverleningsorganisaties lopen er tegen aan dat de hulpverlening stagneert omdat de veiligheid van de gezinsleden of de medewerkers niet gewaarborgd kan worden.
Veiligheid in de behandelcontext is een werkwijze, om de veiligheid in de betreffende gezinnen in samenwerking met de ouders en het netwerk te waarborgen. Veiligheid in de behandelcontext is in eerste instantie geen hulpverlening maar een manier om hulpverlening mogelijk te maken daar waar er geweld binnen gezinnen speelt.
Uitgangspunt daarbij is dat als de acute veiligheid gewaarborgd kan worden hulpverlening ook weer mogelijk is en er aan oplossingen gewerkt kan worden.Veiligheid in de behandelcontext gaat uit van een oplossingsgerichte visie en kan binnen die werkwijze prima worden ingezet. 
Gebruik wordt gemaakt van oplossingsgerichte methodieken waaronder delen van Signs of Safety van Andrew Turnell.
Er zijn instellingen die zelf met deze werkwijze willen werken, maar ook instellingen die hiervan beter op de hoogte willen zijn of stukken hieruit willen gebruiken. Vanuit Nibis verzorg ik cursussen op maat voor professionals.

De cursusaanbod: "Tweedaagse curcus voor behandelaren" en "Trainings en supervisietraject voor behandelaren" Nadere info is te vinden op www.TIMMconsultancy.nl                                                      

Tevens zijn individuele supervisietrajecten mogelijk op dit onderwerp