inhoudelijke informatie

 

Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie

Systeemtherapeuten bekijken individuele problemen in hun relationele context. Dat vergroot het aantal oplossingsmogelijkheden. Positieve krachten uit het systeem worden benut en tegenwerkende krachten worden sneller opgespoord.
Mensen overwinnen problemen eerder als anderen die belangrijk voor hen zijn, daaraan meewerken. Daarnaast hebben problemen van één of meerdere gezinsleden ook altijd invloed op de rest van het gezin. Wat dat betekent en hoe daarmee om te gaan is van groot belang in het zoeken naar oplossingen. Een gezin kan in gezamenlijkheid kansen creëren om tot oplossingen te komen.

Systeemtherapie kan ook alleen
Om effectief te werken met de krachten van het gezin en de impact van het gezin op het individu en andersom is het niet altijd noodzakelijk om met het hele gezin in de therapie aanwezig te zijn.  Dat is afhankelijk van de vraag en de  problematiek. Soms zijn een partner of de kinderen deels aanwezig. Soms ook helemaal niet.


EMDR

Wat is EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.EMDR wordt vooral toegepast bij de behandeling van cliënten met posttraumatische stressklachten. Het betreft mensen die een ingrijpende ervaring onvoldoende verwerkt hebben en daardoor in het hier-en-nu klachten ondervinden. Dat wordt ook een Post Traumatische Stresssyndroom genoemd. (flash-backs, angsten, prikkelbaarheid, etc.). Er zijn meer toepassingvormen voor EMDR.
Binnen Nibis worden alleen mensen met een `Post Traumatische Stresssyndroom Type I` behandeld. Daar waar het gaat om PTSS Type II of andere angststoornissen is verwijzing naar een grote praktijk of de GGZ geïndiceerd. Of een behandeling binnen Nibis mogelijk is, wordt in de intakefase vastgesteld.

Post Traumatisch Stresssyndroom (type 1)

We spreken van een trauma als u in het dagelijks leven last heeft van psychische problemen die samenhangen met één of meer nare ervaringen zoals een ongeluk, een brand, een aanranding, pesterijen of iets anders ingrijpends. Vlak na zo’n schokkende ervaring kunnen er klachten ontstaan zoals indringende herinneringen, flashbacks, vermijdingsreacties in combinatie met veel stress. We noemen dit een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) of type 1 trauma. De klachten kunnen op den duur uitmonden in angst- of paniekaanvallen, depressie, schuldgevoel, somberheid, onzekerheid of gebrek aan zelfvertrouwen.

Hoe werkt het

De EDMR behandeling houdt kort gezegd in dat de gevoeligheid van de gebeurtenis vermindert door aan de nare gebeurtenis te denken in combinatie met oogbewegingen of andere vormen van stimulatie, zoals koptelefoon met tikjes, oogbewegingen of klappen met de handen bij jonge kinderen. Bij de verwerking van emotioneel belastende informatie werken beide hersenhelften niet altijd goed samen. We gaan er van uit dat de oogbewegingen of koptelefoon met tikjes de hersenen stimuleren tot samenwerking zodat de emotioneel belastende informatie alsnog op een versnelde manier verwerkt wordt.
De cliënt wordt gevraagd terug te denken aan de ingrijpende gebeurtenis, Hierbij wordt ook gevraagd naar de beelden, gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties.
Met behulp van een afleidende stimulus wordt de verwerking bevorderd. Het resultaat is dat de herinnering zijn emotionele lading verliest zodat de cliënt er in het hier en nu minder last van ondervindt. Een ander effect is dat de traumatische ervaring niet langer leidt tot remmende overtuigingen in het heden. EMDR is een kortdurende en intensieve therapie. Gemiddeld genomen zijn vijf à zes sessies voldoende. Dit  is natuurlijk ook afhankelijk van de aard van het trauma.