supervisie

 

Vanuit Nibis geef ik supervisie aan professionals in het kader van de GZ-opleiding. Daarnaast is ook supervisie en coaching mogelijk op andere werkgerelateerde vragen, zoals het goed leren functioneren in teams, het omgaan met werkdruk of ingewikkelde situaties zoals kindermishandeling of geweld.  

Als professional kan het prettig zijn als de supervisor bekend is met uw werkveld. Onder het kopje "de kwalificaties" kunt u vinden of mijn werkervaring past bij wat u zoekt.