praktische informatie

 

Verloop/ werkwijze therapie
Na het eerste telefonisch- of mailcontact zal ik een afspraak met u maken en u het aanmeldformulier opsturen. U kunt dit aanmeldformulier ingevuld retourneren of meenemen naar de eerste afspraak. 
Het eerste gesprek zal in het teken van kennismaking staan zodat ik samen met u kan onderzoeken of ik iets voor u kan betekenen. Ben ik niet de juiste hulpverlener dan zal ik met u meedenken welke vorm van hulp mogelijk geschikter is.
Indien uit het kennismakingsgesprek blijkt dat hulpverlening vanuit Nibis aansluit bij uw vraag, dan zullen er vervolgafspraken gemaakt worden omtrent de concrete doelen van de behandeling, de therapievorm, de frequentie en de betalingsvorm.
Als tijdens de intake blijkt dat het van belang is om naast de verwijsbrief extra informatie in te winnen of uit te wisselen, bijvoorbeeld bij de huisarts, dan zal dit enkel gebeuren met uw toestemming.      
Een verwijsbrief van de huisarts is niet noodzakelijk voor de behandeling maar wel voor de vergoeding door de zorgverzekeraar. Hoeveel de zorgverzekeraar vergoedt, is afhankelijk van uw verzekeringspolis. Aan het eind van de behandeling zal er een evaluatie plaatsvinden. Ik zal deze evaluatie schriftelijk vastleggen en zal met u overleggen of en hoe u wenst dat de huisarts/ verwijzer geïnformeerd wordt.

Tarieven/ Vergoeding
Nibis heeft geen contracten met zorgverzeleraars. U kunt de zorg zelf betalen of zelf de declaratie zelf indienden bij uw zorgverzekeraar. Of de zorgverzekeraar de zorg  vergoed is afhankelijk van uw polis en uw vraag onder zonaamde verzekerde zorg valt. Daarvoor is het stellen van een psychiatrische klasificatie noodzakelijk. 

De sessie zal na afloop contant betaald moeten worden. Het tarief van Nibis per zitting van een uur  is conform de afspraken met de betrokken zorgverzekeraars. Dat bedrag is 80 euro per zitting. 

Verwijzing
Bij de meeste verzekeraars heeft u een verwijzing van de huisarts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Zonder verwijzing
De behandeling kan ook plaatsvinden zonder verwijzing. Er is dan echter een kans dat de verzekeraar de behandeling niet vergoedt.

Openingstijden en afzeggen
De praktijk is open op maandag en dinsdag avond en woensdag de hele dag. Indien noodzakelijk is het ook mogelijk om buiten deze tijden afspraken te maken.           
Als u een afspraak niet kunt nakomen en die meer dan 24 uur van te voren afzegt, zal deze niet in rekening worden gebracht. Afzeggen kan 24 uur per dag via de mail of de voice-mail van de telefoon. 

Klachtenregeling
Bij Nibis probeer ik samen met u te komen tot een zo goed mogelijk behandelingsaanbod, afhankelijk van uw vraag. Mocht u klachten hebben over de behandeling of benadering dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de beroepsvereniging van de NVO of de NVRG waar ik bij aangesloten ben.